instagram
twitter
facebook

Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving 2015

De Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving is een door de Provincie Fryslân ingestelde prijs die eens in de twee jaar wordt uitgereikt.

http://vormgevingsprijs.frl

visual-identity website