instagram
twitter
facebook

Studio

NL

Ik ben informatie-ontwerper, gespecialiseerd in het visualiseren van (complexe) data en informatie. Het helder weergeven van informatie is essentieel voor duidelijke communicatie en levert vaak nieuwe inzichten op.

Omdat ik zowel vormgeving en programmeertalen beheers, kan ik vorm en functie optimaal op elkaar afstemmen. Ik ontwerp en ontwikkel onder andere datavisualisaties, infographics, websites, (web)applicaties, tools, dynamische visuele identiteiten en interactive installaties.

Ik heb de bachelor grafisch ontwerpen op de Willem de Kooning academie in Rotterdam en de master Interactive Media & Environments op het Frank Mohr Instituut (Academie Minerva) in Groningen afgerond.

EN

I am an information designer, specialised in visualising (complex) data and information. To cleary display information is essential for successful communication and it often gives new insights.

Because I'm skilled in both design and coding, I can establish a tight relationship between form and function. I design and develop data visualisations, infographics, websites, (web) applications, tools, dynamic visual identities and interactive installations.

I have completed a bachelor in graphic design at the Willem de Kooning Academy in Rotterdam (NL) and the master Interactive Media & Environments at the Frank Mohr Institute (Academie Minerva) in Groningen (NL).

What I do

NL

En

Datavisualisatie

Een datavisualisatie maakt het mogelijk getallen te verkennen en inzicht hierin te bieden.

Data visualisation

A data visualisation makes it possible to explore numbers and gives insight in them.

Infographic

Een infographic combineert tekst en beeld om daarmee informatie op een duidelijke en bondige manier te communiceren.

Infographic

Infographics combine text and graphics to communicate information in a clear and concise way.

Verslag / plan

Documenten zoals ambitieplannen en jaarverslagen bevatten vaak een grote hoeveelheid informatie die op een duidelijke en aantrekkelijke manier moet worden gecommuniceerd.

Report / plan

Documents like an annual reports often contain a lot of information that needs to be communicated in a clear and atttractive way.

Dynamische visuele identiteit

Door design en technologie te combineren is het mogelijk om flexibele huisstijlen te creeëren die herkenbaar zijn maar ook afwisseling bieden.

Dynamic visual identity

By combining design and technology, it is possible to create generative and reactive dynamic identities.

Interactieve installaties

Met een interactieve installatie is het mogelijk data te verkennen op immersieve wijze.

Interactive installations

With an interactive installation it is possible to explore data in an immersive way.

Contact

info@martijnvanbachum.com
0031 (0) 6 42 837 243

Emmakade 59 a
8921 AG Leeuwarden
The Netherlands

Privacy statement